Waar is onze jeugd mee bezig – Janneke Suzanne Draaistra.

Hallo, Ik ben Janneke Suzanne Draaistra, 21 jaar en studeer Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de NHL in Leeuwarden.

In 2006 ben ik met mijn ouders, broer en zus in Gorredijk komen wonen.

Ik ben geboren in Drachten en daarna verhuisd naar Opeinde. Hier heb ik tot mijn 9e gewoond.
Ik heb in Gorredijk de christelijke bassischool de Librije afgerond en ben toen VMBO-T gaan doen op het Bornego in Heerenveen.

Na het Bornego ben ik begonnen met een MBO-4 opleiding Juridisch Medewerker. In deze tijd heb ik twee jaar stage gelopen bij de politie in Drachten. Hier heb ik een ontzettend leuke tijd gehad omdat ik administratief werk deed maar ook mee de straat opging.

Na het MBO wilde ik graag naar de politie academie, maar uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om een HBO opleiding te gaan doen. Een logische stap voor mij was dan om HBO Rechten te gaan doen maar dit leek mij een beetje saai. Ik wil graag met mensen in contact zijn en hulp bieden.

Ik ben het eerste jaar toen begonnen met de opleiding pedagogiek op de NHL in Leeuwarden. Dit is vooral gericht op kinderen en jongeren.

Ik heb in dat jaar stage gelopen bij een kinderdagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking in Drachten. Dit bleek uiteindelijk niet mijn ‘ding’ te zijn. De dagen waren voor mij te gestructureerd en ik wilde wel graag wat spanning in het werk, wat ik bij de politie ook had.

Ik ben in het tweede jaar toen overgestapt naar de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bij deze opleiding krijg je te maken met alle doelgroepen. Dit idee stond mij dus heel erg aan. Ik zit momenteel in mijn derde jaar van de opleiding en loop nu 4 dagen in de week stage bij het Leger des Heils in Groningen.

De functie die ik uitoefen als stagiaire is ambulant forensisch begeleidster. Dit houdt in dat wij hulp bieden aan mensen die in aanraking  zijn geweest met justitie. Hierbij kun je denken aan mensen van hun verslaving af helpen of hun financiële plaatje weer op de rit krijgen. Het is heel divers en elke cliënt heeft weer een andere hulpvraag. Ik heb deze stage gekozen omdat de doelgroep lijkt op de doelgroep waar ik mee in aanraking kwam bij de politie.

Waarom loop ik stage in Groningen? Ik woon doordeweeks in Groningen. Ik wilde graag op mijzelf omdat mij dat een leuke uitdaging leek maar omdat ik Leeuwarden persoonlijk geen leuke studentenstad vind heb ik ervoor gekozen om naar Groningen te gaan. Het is gelukkig maar een halfuurtje met de sneltrein om naar school te gaan. Ik woon midden in de stad en heb het hier heel erg naar mijn zin!

In het weekend woon ik bij mijn vriend Hille, hier heb ik 3,5 jaar een relatie mee. Wij wonen tijdelijk voor een jaar in een Tiny house op de Tolbaas in Gorredijk. Een Tiny-house betekent eigenlijk een klein huisje. Deze heeft Hille zelf gebouwd. Wij wonen hierin omdat wij bezig zijn met een nieuwe woning en loods. Hille studeert nog maar heeft ook zijn eigen motorbedrijf. In de loods is straks plaats voor een motorbedrijf maar er komt ook een deel in voor particuliere opslagboxen.

Wat voor baan ik later wil hebben blijft moeilijk. Het maatschappelijke werkt trekt mij erg aan maar de gedachte om bij te politie te gaan werken laat mij ook niet los. We zullen zien wat de toekomst mij brengt. Verder ben ik erg actief met volleybal. Deze sport beoefen ik nu al 11 jaar. Ik heb momenteel een team vol met vriendinnen dus dat is hartstikke gezellig!

Groet, Janneke