Bijbelkringen

In oktober starten we weer met de Bijbelkring. We hebben afgesproken dat we dit seizoen bezig gaan met de profeet Amos. Eén van de oudste, zo niet de oudste profeet van wie en over wie we in het O.T. een geschrift hebben. Een profeet die, zoals de meesten profeten, geen blad voor de mond nam en de mensen onomwonden kon vertellen waar het op stond. Een profeet ook die opkwam tegen al het sociale onrecht in zijn tijd.

We komen weer op de dinsdagmorgen en/of woensdagavond bij elkaar.

De data voor 2018:

woensdagavond 10 oktober

dinsdagmorgen 16 oktober

dinsdagmorgen 13 november

woensdagavond 14 november

dinsdagmorgen 11 december

woensdagavond 12 december

De groep op dinsdagmorgen begint om 10.00 uur, op woensdagavond 19.45 uur.

Ik hoop velen van u weer te mogen ontmoeten !