KerkinActie – Kerk en Israël

Zeven oktober was het Israëlzondag, daarvoor collecteren wij vandaag, omdat wij op 7 oktober een Oecumenisch Avondmaal vierden. Vandaar.

Ieder jaar vieren we in de Protestantse Kerk op 1e zondag van oktober Israëlzondag. We staan dan stil bij onze verbondenheid met Israël. Voor veel mensen staat Israël gelijk aan oorlog en incidenten, een land waar Israëlieten en Palestijnen elkaar het licht in de ogen niet lijken te gunnen. Het is ingewikkeld daarin stelling te nemen en misschien is dat ook wel onmogelijk. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De PKN stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, onder meer door het organiseren van ontmoetings-en netwerkdagen. Ook is er het magazine Kerk en Israël.