Bevestiging ambtsdragers op 23 oktober

Wanneer er geen gegronde bezwaren worden ingediend, is de kerkenraad voornemens om in de dienst van 23 oktober 2016 de volgende gemeenteleden te bevestigen in het ambt, respectievelijk:

Ouderling
Anneke de Boer-de Vries, Langewal 36

Ouderling jeugd
Botsje Pranger-Koopmans, De Rival 14

Kerkrentmeester
Harma Verloop-Reitsma, Hegedyk 28

Pastoraal medewerkster
Rita Bolhuis-Akkerman, Burg. Selhorststrjitte 13