Israëlzondag op 2 oktober

Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels in het Joodse geloof, de kerk is daardoor onlosmakelijk verbonden met Israël. IsraëlzondagAanstaande zondag 2 oktober is het Israël-zondag. We geven we dan extra aandacht aan die bron van ons geloof. We collecteren voor het werk van Kerk en Israël.

Dit werk binnen de Protestantse kerk richt zich op het stimuleren en voeden van het gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en geeft daartoe financiële steun. De wortels van ons geloof liggen in het Oude Testament. In de oude verhalen lezen we over menselijke moeiten en zorgen, maar ook over intense betrokkenheid van God met mensen. Om het gesprek in de gemeente te bevorderen en gemeenteleden te inspireren, organiseert Kerk en Israël ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra symposium voor predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse hervormers. In Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke gemeenschap, die gericht is op de dialoog tussen christenen, joden en moslims. Mede onze collecteopbrengst kan dit belangrijke werk worden voortgezet.

Meer informatie over de Israëlzondag op de website van de Protestantse Kerk Nederland.