Friese Kerkendag 2016

Welkom op de Friese Kerkendag 2016!

Op zondag 2 oktober 2016 is de historische binnenstad van Harlingen het decor voor dit evenement. De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en vindt ditmaal plaats in Harlingen. 

friesekerkendag2016Op de provinciale kerkendag willen de kerken laten zien dat het kan. Dat het kan christen te zijn –een mens van geloof, hoop en liefde- in onze huidige maatschappij. In onze provincie zijn daar vele voorbeelden van. Nu Harlingen op 2 oktober 2016 gastheer en plaats van handeling is, ligt het thema ‘bruggen’ voor de hand vanwege het grote aantal bruggen dat deze oude havenstad kent.

Voor de kerkendag roept dit thema het besef op dat het waardevol is in Christus met anderen verbonden te zijn en elkaar als gelovigen uit verschillende kerken en plaatsen te ontmoeten. Maar ook willen wij ons er van bewust zijn, dat kerken geroepen zijn om zich niet op een eiland terug te trekken, maar bruggen over te gaan en bij te dragen aan de leefbaarheid, de gerechtigheid en de barmhartigheid in onze samenleving.

De Harlinger kerken stellen op 2 oktober hun deuren en harten open met mooie muziek, viering en ontmoeting, talrijke workshops en met
medewerking van vele enthousiaste medewerkers.

Waarom zou u deze dag in Harlingen moeten zijn?

  • omdat we als kerken samen leven uit dezelfde bron: Jezus Christus
  • om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen
  • omdat Harlingen zeer de moeite waard is om te bezoeken

Kijk voor het programma en informatie op de website van de Friese Kerkendag 2016.

Natuurlijk kunt u met de auto naar Harlingen komen maar graag wijzen wij u op de mogelijkheid om met het openbaar vervoer te komen. Zowel
de Grote Kerk als de Sint Michaëlkerk zijn op redelijke loopafstand. Zie hiervoor de informatie op de internetpagina. Een hartelijke welkom aan iedereen die zin heeft om erbij te zijn.

En zegt het voort!

Namens de Raad van Kerken Fryslân en de Harlinger Werkgemeenschap van Kerken
ds. Cees Glashouwer (voorzitter Stuurgroep)

Wilt u doneren voor het welslagen van de kerkendag?
Uw bijdrage is welkom op: NL 97 RABO 0119398907 t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen