Vacature nieuwe predikant / predikantsechtpaar

De Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk, met ongeveer 1000 leden, wil een vitale geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, elkaar en de wereld. Wij willen anderen en elkaar de ruimte bieden om het geloof op eigen wijze te beleven en te groeien in geloof. Vanaf 1 januari 2017 kent de gemeente één predikantsplaats. Van onze huidige predikanten gaat één predikant met emeritaat. De andere heeft besloten om een vervolgstap te maken.

Daarom zijn wij op zoek naar een

predikant (m/v) of predikanten-echtpaar (1,0 fte)

Wij zoeken iemand die:

  • bij voorkeur ervaring heeft als dominee
  • geïnspireerd is en leeft en werkt vanuit de overtuiging dat Gods liefde zich uitstrekt naar heel deze wereld
  • een samenbindende factor is, betrokken op mensen – jong en oud – en een bijzondere aandacht heeft voor de toerusting in onderling pastoraat en dat als uitdaging ziet
  • open is in contacten, inspirerend is, met gevoel voor humor
  • belang hecht aan liturgie en daar ook vernieuwend mee omgaat
  • goed kan samenwerken, ook in breder (oecumenisch) verband
  • creatief is en kan organiseren, delegeren en coachen
  • de Friese taal verstaat of bereid is deze zich eigen te maken

De Ontmoetingskerk onderscheid zich met een groot aantal actieve vrijwilligers. De gemeente heeft als speerpunten het jeugd- en jongerenwerk en de jonge gezinnen, maar ook de grote groep ouderen vraagt aandacht.

Voor vragen, een infopakket en reacties hebben wij een enthousiaste beroepingscommissie samengesteld. De contactpersoon is Arnout Batterink. Telefonische bereikbaar onder 06 2314 26 96 of email: nieuwedominee@ontmoetingskerkgorredijk.nl