Voor de ‘Vrienden van Chust’ is de Missie geslaagd in Oekraïne

Tijdens een werkvakantie in 2002 in Oekraïne, georganiseerd door World Servants, is een begin gemaakt met het bouwen van een tehuis voor gehandicapte kinderen. Het tehuis is bedoeld als dagopvang en school voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen van 0 tot 12 jaar uit Chust en omgeving. Toen een paar jaar later enkele deelnemers terug waren in Chust om een kijkje te nemen, zagen ze dat Screenshot 2016-08-07 at 21.16.48het gebouw bijna klaar was, maar nog niet in gebruik. Dit heeft hen doen besluiten om hulp aan te bieden bij afmaken van het gebouw. Hiervoor hebben we de stichting “Vrienden van Chust” opgericht.

Elke twee jaar, meestal in de maand mei, zijn wij vertrokken naar Oekraïne om de huisvesting te verbeteren. Niet door geld te sturen maar door daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken en de te gebruiken materialen ter plaatse aan te schaffen. Om hiervoor de benodigde financiële middelen te verwerven hebben wij verschillende activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan, de jaarlijkse oliebollenactie, de plantenverkoop tijdens voorjaarsmarkt en kerststukjes verkopen tijdens de Kerstfair in Gorredijk. Tijdens ons verblijf vorige week in Chust hebben we een speel/sportterrein aangelegd. Het werk is nu af. Onze stichting wordt opgeheven. We hebben gezien dat het opvanghuis voortreffelijk is georganiseerd en dat met veel liefde en passie de kinderen worden opgevangen. Voor ons is de missie geslaagd!