Vrijwilliger voedselbank

Beste mensen,

Zoals u bekend zal zijn, verstrekt de Voedselbank Opsterland kosteloos levensmiddelen aan huishoudens die financieel niet of nauwelijks in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Tegelijkertijd proberen we verspilling van voedsel tegen te gaan. Door een verbeterde logistiek en korting acties op producten die tegen de verkoopdatum aan zitten, krijgen we van de supermarkten minder producten binnen. Daarnaast is het aantal cliënten bij onze Voedselbank het afgelopen jaar bijna verdubbeld. 

Gelukkig zijn verschillende supermarkten bereid zo nu en dan een actie voor de voedselbanken te organiseren. Klanten kunnen extra producten kopen, die naar de plaatselijke voedselbank gaan, of een bedrag doneren.

Belangrijk is, dat de klanten daarop geattendeerd worden. Gebleken is dat de respons vele malen groter is als voedselbanken tijdens de winkelactie aanwezig zijn om de klanten op de winkelactie te attenderen. 

Daarom is Voedselbank Opsterland op zoek naar vrijwilligers die zo nu en dan een paar uur in een supermarkt willen staan om ons te helpen.

Uit concurrentieoverwegingen willen supermarkten niet eerder dan ca. 6 weken van tevoren bekend maken wanneer ze een winkelactie voor een voedselbank gaan houden. Als een planning op die termijn voor u geen bezwaar is, dan zou het fijn zijn dat u een keer wilt meewerken aan een winkelactie.

Wat betekent uw toezegging in de praktijk?

Zodra de data van een winkelactie bekend zijn, neemt de coördinator in het bestuur van Voedselbank Opsterland contact met één van de deelnemende organisaties op met de vraag, of ze een bepaalde vrijdag en/of zaterdag willen verzorgen. Deze dagen zijn juist belangrijk omdat dan veel klanten in de winkel komen. Binnen uw eigen organisatie kijkt u, of er vrijwilligers zijn die mee willen doen aan die winkelactie om de voedselbank te helpen. Lukt het niet om voldoende vrijwilligers te vinden, dan zal het bestuurslid van de Voedselbank een andere organisatie vragen te helpen. Doet u mee, dan krijgt u daarna verdere detail informatie over het ‘hoe’ en het ‘wat’ van de actie.

Kost het veel tijd? 

We hebben meestal zo’n zes winkelacties per jaar. Hoe vaak u gevraagd wordt, is afhankelijk van het aantal organisaties dat deel neemt. De ervaring leert dat het handig is, dat vrijwilligers om de 2-3u. worden afgelost! Eén vrijwilliger kan het doen, maar het is natuurlijk gezelliger met z’n tweeën in de winkel te staan! 

Als u bereid bent een keer mee te werken aan een winkelactie, dan horen we dat graag. Telefonisch kunt u zich aanmelden  bij Gepke Geerligs, die u ook voor nadere informatie kunt bellen (tel. 06-38890118). Mailen kan natuurlijk ook: secretaris@voedselbankopsterland.nl

Met vriendelijke groet,

namens Voedselbank Opsterland,

Jan Sijtsema, secretaris