vergaderen/activiteiten

Froukje Jongsma beheerder/ koster van het kerkelijk gebouw gaat vanaf januari 2023 voor de helft minder werken. In het weekend is Froukje vrij.
Communiceren via koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl. Froukje verzorgt géén koffie zowel overdag als ’s avonds en door haar worden géén zalen ingericht. Van de gemeenteleden wordt meer zelfwerkzaamheid verwacht zoals:

– Iedere groep dient zelf de geplande activiteit/vergadering minimaal een week vooraf in de agenda te noteren met aanvangstijd, aantal personen, naam contactpersoon en telefoonnummer.
– Wijzigingen of afzeggingen zo snel mogelijk doorgeven.
– Bij vergaderingen en overige activiteiten zelf koffiezetten en daarna opruimen.
– De zaal naar eigen inzicht inrichten en na afloop in oorspronkelijke opstelling achterlaten.
– Vaatwasser controleren ontruimen en of inruimen.
– Het gebouw netjes achter laten en afsluiten.