Uitnodiging gemeenteavond

Aan de leden van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op

dinsdag 29 november 2022

om 19.45 uur in de Ontmoetingskerk

De koffie en thee staat om 19.30 klaar

 • Opening
  • Verslag van de gemeenteavond van 7 april 2021

  Het verslag ligt vanaf 19.00 uur ter inzage in de kerk

  • Begroting 2023 Diaconie Ontmoetingskerk

  Toelichting door de diaconie

  • Begroting 2023 Ontmoetingskerk

  Toelichting door het college van kerkrentmeesters

  • Pauze
  • Hoe zie jij de toekomst van onze gemeente?
  • Bespreking
  • Algemene rondvraag
  • Sluiting van de vergadering met een vesper