Inzamelactie voor Oekraïne “LAAT UW HART SPREKEN”

Naar aanleiding van de Open-luchtdienst in Gorredijk van 11 september, door pastoor Koos Tolboom, Ko Sent, Rinse Spits en Linda Wind ontstond een spontane inzamelactie georganiseerd door de kerken in de regio rond Gorredijk.

Op zaterdag 22 oktober werden de laatste spullen naar Gorredijk gebracht; het was hartverwarmend om te zien hoe zoveel mensen in onze regio spullen beschikbaar hadden gesteld. Dozen en tassen vol dekens, warme kleding, voedsel en allerlei medicijnen en toiletartikelen stonden te wachten toen het busje van de organisatie de spullen kwam ophalen. En er waren véél handen beschikbaar, ook veel Oekraïners hebben hard meegewerkt bij het sorteren en uit- en inladen van alle spullen.

Van Goffe, die samen met zijn vrouw, tolk Masha het initiatief nam voor deze actie hoorden we later: Er waren zoveel spullen dat we 3 ritten hebben gemaakt. Een deel (ongeveer 1 verhuiswagen) moeten we later nog ophalen. Een ongekend succes!

De spullen zijn eerst naar een loods gegaan in de Noordoostpolder. Daar wordt alles gesorteerd, alles wat nog niet in dozen zit wordt in dozen gedaan en op soort en formaat op pallets gezet. Volgende week, begin november wordt alles in vrachtwagens door vrijwilligers naar een distributiecentrum in Polen gebracht. Daar worden de spullen verdeeld over vrachtwagens en bussen die de spullen naar Oekraïne brengen, vooral naar Oost Oekraïne waar de nood het hoogst is.

Juist nu brandstof en elektriciteit zo schaars zijn is er een tekort aan bijna alles, de mensen daar zijn écht geholpen met de spullen die zijn ingezameld.

De organisatie draait helemaal op vrijwilligers, de enige kosten die gemaakt worden zijn voor diesel. Als er nog organisaties of diaconieën zijn die geld beschikbaar willen stellen daarvoor, dan is dat zeer welkom. Geld wat over is wordt gebruikt om voedsel te kopen waarmee de vrachtwagens worden afgevuld; partijen aardappels, wortelen, uien, lang houdbare producten zijn aangeboden door producenten tegen kostprijs. 

Veel dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!

NL97RABO0384769179 t.n.v. Diaconie HHG Doornspijk-Nunspeet ovv: Sponsoring Hulp Oekraïne via Van het Goor.