Jubileum kerkgebouw

Op de gevelsteen bij de ingang staat het jaartal 1972. Ons kerkgebouw wordt dit jaar 50 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Inmiddels zijn een paar mensen bij elkaar gaan zitten om na te denken over de invulling van dit feest.

De datum is vastgesteld op 13 november 2022. We weten dat de officiële opening een paar weken later was, maar dit was de meest geschikte datum.

We hopen dat de verbouwing dan ook klaar is, zodat we als thema Oud en Nieuw hebben gekozen.

We zijn op zoek naar verhalen, foto’s, spullen enz. die gebruikt mogen worden voor een tentoonstelling. Alles wordt in principe gefotografeerd en daar worden fotocollages van gemaakt. Misschien hebt u nog foto’s van hoe het in de oude kerken was, van de acties die gehouden werden om geld bij elkaar te brengen, van de nieuwe kerk in het begin. Misschien was u wel het eerste paar dat trouwde in de nieuwe kerk of zijn er doopfoto’s. Wij zijn nieuwsgierig naar wat u kunt inbrengen. Graag met verhaal erbij. We zoeken natuurlijk niet alleen hele oude spullen en foto’s, maar ook nieuwe verhalen waar de kerk een rol in speelt. Laten we zeggen het verhaal van 50 jaar Ontmoetingskerk.

Uw verhaal en bijdragen kunt u inleveren bij:

Bonny Wouda De Hoop 21 tel: 464529 email: woudaonline@hotmail.com

Minne Bron Sânstjer 8 tel: 462192 email: minneenjanke@outlook.com

Frederik de Vries H.Ringenoldusstr. 45A tel:  464875 email: frederikdevries@hotmail.com

Theewis de Jong en Joke Rudolphy