Ron’s blog: Out of the box

Toen ik predikant was in Appingedam, was ik ook voorzitter van de classis (Noordoost-Groningen). Er waren zorgen binnen de classis. Waar niet ? We hadden te maken met krimp, met kleiner wordende kerkelijke gemeenten. Er werd een classicale werkgroep gevormd om na te denken over de toekomst van de kerk.

Tijdens de eerste bijeenkomst, ik weet het nog goed, werd als één van de eerste dingen gezegd : “we moeten ‘out of the box’ denken”

Out of the box….ik had geen idee. Maar al snel begreep ik : ze bedoelen dat we buiten de geijkte paden en kaders moeten denken. Lichtelijk autistisch als ik ben (volgens Marga kun je dat ‘lichtelijk’ overigens wel weglaten) viel mij dat niet mee, dat ‘out of the box’-denken. Maar gelukkig was ik voorzitter, moest ik de vergaderingen leiden en kon het buiten de doos denken aan anderen overlaten.

Er werd een plan opgesteld. We zouden de gemeenten meenemen in het denkproces.

Een predikant bezocht alle kerkeraden in de classis. Met als resultaat een dik rapport.

Er volgden vele werkgroepvergaderingen, classismaaltijden, avonden, om de gemeenten met elkaar kennis te laten maken en samen na te denken (out of the box, uiteraard) over de toekomst. Uiteindelijk werden plannen ontwikkeld.

Er zou een jongerenwerker komen die het jeugdwerk classisbreed ging opzetten, evenementen en bijeenkomsten zou opzetten voor alle jeugd/jongeren binnen de classis, maar ook gemeenten ging helpen met het eigen jeugdwerk. Die jongerenwerker kon gedeeltelijk met landelijk geld voor een pioniersplek betaald worden, maar de rest moest door de gemeenten samen betaald worden. Dat was natuurlijk nog wel een puntje, maar ja, je denkt out of the box of niet.

De finale classisavond werd belegd. Het voorstel werd besproken, nu kwam het puntje bij het paaltje…. Het voorstel werd uiteindelijk door de kerkeraden weggestemd.

Dit was zeer teleurstellend, er was veel tijd en energie in gestoken, we meenden de gemeenten te hebben meegenomen in het proces, maar helaas..

Nadat het eerste gevoel van teleurstelling was weggeëbd, kwam bij mij toen wel de gedachte naar boven : ik ben niet de enige die niet zo goed out of the box kan denken….