Bloemstuk op weg naar Pasen

Uitleg 1e zondag naar Pasen

Dit is de eerste zondag van de veertigdagentijd en Pasen. In het bloemstuk wordt een weg gelegd van stenen. Dit is de weg van Jezus naar Pasen. Het is geen mooi geplaveide weg maar een weg vol struikelblokken. Elke week groeit deze weg, worden er bloemen en waxinelichtjes of een voorwerp op de weg geplaatst. Met Pasen staat de weg in volle bloei. Het nieuwe leven komt met de opstanding van Jezus aan het licht. Deze zondag staat de kleur paars centraal.

Paars, de kleur van voorbereiding en bezinning verbonden aan inkeer en boete. Begrippen die passen bij de tijd voor Pasen.

Uitleg 2e zondag

Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd staat Lucas 9: 28-36 centraal. Op de vraag wie Jezus is,  komt het antwoord: Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem. Ook wij mogen nadenken over wie Jezus voor ons is. Daarom blijft de kleur in het bloemstuk paars; de kleur van bezinning.

Uitleg 3e Zondag voor pasen

Op de derde zondag in de veertigdagentijd staat Lucas 13: 1-9 centraal. De eigenaar van de wijngaard is het zat dat de vijgenboom geen vruchten draagt, maar de wijngaardenier wil het nog één keer proberen. Hij blijft hoop houden. Op de weg in het bloemstuk komen witte bloemen, als teken van hoop, te voorschijn.

We verlangen er allemaal naar om te weten
Wat er in het verschiet ligt,
We verlangen naar hoop.
We verlangen ernaar veranderd te zijn in het rijk van de toekomst,
Zodat we de huidige wereld kunnen verdragen.                            Gedicht van Max Lucado

Uitleg 4e Zondag

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd komt misschien wel de bekendste gelijkenis die Jezus heeft verteld, de vader met de twee zoons, aan bod. Aan de hand van de jongste, de oudste en de vader, vertelt Jezus waar het God om te doen is: Het huis van God. Hier is voor iedereen een plek en het is er goed!

De kleur in het bloemstuk is roze. Roze is de liturgische kleur voor de vierde zondag in de veertigdagentijd. De paarse kleur vermengt zich met de witte kleur van Pasen. We zijn op de helft van de weg en krijgen al zicht op Pasen.

Uitleg 5e zondag

Op de 5de zondag van de veertigdagentijd gaat het over Lucas 20: 9-19. We krijgen een inkijkje op de weg die Jezus gaat. Het wordt steeds duidelijker wat Hem te wachten staat in Jeruzalem. Het zal een moeilijke, pijnlijke weg worden. Vandaar de tak met scherpe punten in het bloemstuk.

Houd elkander vast.

Houd elkander vast, blus de geest niet uit,
maak elkander niet klein.
Die ons maakte uit niets
laat niet varen het werk van Zijn handen.

Van Hem is de toekomst, kome wat komt,
Licht dat niet dooft, liefde die blijft.

Houd elkander vast, blus de geest niet uit,
maak elkander niet klein.
Hoor een stem: Ik maak alle dingen nieuw,
Ik zal de tranen uit je ogen wissen en de dood zal niet meer zijn.

Van Hem is de toekomst, kome wat komt,
Licht dat niet dooft, liefde die blijft.

                                                            Huub Oosterhuis.

Uitleg 6e zondag : Palmpasen.

Jezus wordt als een koning Jeruzalem binnengehaald. Hosanna voor de koning roepen de mensen, die langs de kant van de weg staan.

In het bloemstuk een kroon en de kleur rood. De kroon voor de koning, rijdend op een ezel. Het rood van de koningsmantel, en rood dat verwijst  naar het bloed van Jezus.

De woorden, uit Lucas 22: 1-20, die Jezus spreekt tijdens de Pesachmaaltijd: “Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed.” Brood en wijn, als teken van het nieuwe leven dat Jezus ons geeft.