Nieuwe activiteit Commissie Vorming & Toerusting

Stilstaan bij de Kruisweg


Allemaal kennen we wel de kruisweg. En velen van ons hebben wel eens de kruisweg gebeden op Goede Vrijdag of op een andere dag door het jaar. Ben je in Lourdes, dan kun je zelfs in grote groepen of alleen van statie naar statie lopen over een hoge heuvel. Daar staan manshoge beeldengroepen die je op een aangrijpende manier confronteren met de lijdensweg van Jezus. De kruisweg die in de meeste katholieke kerken is aangebracht, bestaat meestal uit veertien staties, maar soms uit vijftien of… uit minder staties. Wat zijn trouwens de achtergronden van al die staties? En kun je ze allemaal in de Bijbelse lijdensverhalen wel terugvinden? Ga je op zoek in de Bijbel naar Veronica en haar zweetdoek, dan zoek je tevergeefs. Wat raar! Kunnen we de kruisweg trouwens ook naar het nu toehalen? Daarom hebben veel mensen zo graag de kruisweg gelopen en gebeden. Ze herkenden er hun eigen problemen en hun eigen lijden in. De biddende mens lijdt met Jezus mee en Jezus lijdt met de mensen mee. Genoeg stof voor een boeiende avond in de Goede Week, natuurlijk ook ter voorbereiding op het paasfeest.

Datum: Dinsdag 12 april 2022

Plaats: Parochiezaal Katholieke kerk, Compagnonsstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk

Tijd: 19.30 uur

Bijdrage: € 3,–

Contactpersoon: Marleen te Boekhorst

Opgave: Marleen te Boekhorst, e-mail: teboekhorst38@gmail.com, tel. 06.40204093 of via e-mail: vormingentoerustingoosthoek@gmail.com Graag o.v.v. naam, woonplaats en telefoonnummer