Diensten rond kerst

Kerstavond

De dienst op kerstavond zal opnieuw plaatsvinden zonder kerkgangers. Deze dienst wordt via kerkomroep en ons eigen youtube-kanaal uitgezonden worden. De dienst begint om 21.00 uur.

1e kerstdag
Voor de dienst op Kerstmorgen (aanvang 10.00 uur) vragen wij om te reserveren via opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl
of via ds. Lafeber vóór donderdag 23 december 18.00 uur