Kerkendag

Wat een bijzondere periode hebben we achter de rug en daarom zijn we blij om je alsnog te kunnen uitnodigen voor een gezamenlijke viering van de leden van de Raad van Kerken. 

31 oktober is de datum voor de uitgestelde Regionale Kerkendag

Om 10.00 uur begint de ochtenddienst, waaraan de regiopastores meewerken in de Skans in Gorredijk. 

Thema: Word je gezien? Jan Andries Dijkstra en Meta Oud zullen muzikale medewerking verlenen.

Er is geen groot middagprogramma, maar aansluitend willen we je de gelegenheid bieden mee te doen aan een gesprek over de thema’s die in de dienst aan de orde komen n.a.v. een aantal stellingen.  Dit alles onder genot van een kopje koffie. 

Gezien de bijzondere omstandigheden waarin we nog steeds leven, vragen we je niet te komen als je verkouden bent en/ of griepachtige verschijnselen hebt.

Poster-kerkendag-2021