Met carols naar Kerst

In de vier adventsweken vóór Kerst zal er iedere woensdagavond (2, 9, 16 en 23 december) om 19.00 uur een drietal ‘Christmas carols’ te horen zijn vanuit de Ontmoetingskerk, Gorredijk via www.kerkomroep.nl

Christmas carols zijn kerstliederen die traditioneel in de tijd rond Kerst gezongen worden. In de Engelstalige landen is deze traditie heel sterk, maar niet alleen daar. Frankrijk en Duitsland kennen die traditie en ook in Nederland komt het steeds meer voor dat op een zondag voor Kerst een zangmiddag met christmas carols wordt gehouden.

Iedere woensdag in advent zullen er drie liederen beluisterd kunnen worden, vooraf wordt bij ieder lied een korte toelichting gegeven.
De uitzending begint om 19.00 uur, maar het is ook mogelijk om het later via kerkomroep terug te kijken en te beluisteren.