Een kaarsje branden

Zondag 22 november is in de protestantse kerken de zondag dat we het kerkelijk jaar afsluiten voordat de Adventstijd (de weken voor Kerstmis) begint. Deze zondag wordt in veel kerken gebruikt om de overledenen van het afgelopen jaar te herdenken. Dit jaar is het anders. We kunnen niet met zijn allen bij elkaar komen. Maximaal 30 personen is de norm. Daarom is de gedachtenisviering dit jaar alleen voor familie van de overledenen die genoemd gaan worden. Toch willen we wel stilstaan bij het verlies van dierbaren. Niet alleen binnen de kerkgemeenschap maar zeker ook daarbuiten zijn zoveel mensen die de behoefte voelen een overledene te herdenken. Als symbool daarvoor steken we vaak een kaarsje aan.

Zaterdag 21 november willen we iedereen, lid van de Ontmoetingskerk of niet, die er behoefte aan heeft, de gelegenheid bieden om een kaarsje aan te steken. De Ontmoetingskerk aan Schansburg is dan open van 15.00 uur tot 19.00 uur. Natuurlijk houden we rekening met de regels rond Corona, mondkapje, 1,5 meter enzovoort.


Als alternatief bieden we u ook de mogelijkheid om ons een kaarsje aan te laten steken, omdat u zelf niet kunt of wilt komen.

Dit kunt u aanvragen via de mail gedenk@ontmoetingskerkgorredijk.nl of door te bellen tijdens de openingstijd van de kerk naar 0513 462491.
Wij steken dan een kaarsje voor u aan en hangen de naam van de overledene in onze “gedachtenisboom”.

Deze zal blijven staan tijdens de dienst op 22 november. Deze dienst is te zien en te horen live of later via kerkomroep.nl.

Kinderen die een werkstukje of tekening willen maken vanwege een indringende gebeurtenis dit jaar mogen deze ook inleveren bij de Ontmoetingskerk tijdens openingstijd of in de brievenbus.