Gebruiksplan vastgesteld

Voor de Ontmoetingskerk is een gebruiksplan vastgesteld. Het plan is opgesteld door het College van Kerkrentemeesters en goedgekeurd door de Kerkenraad. In het plan wordt beschreven hoe wij als gemeente bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als kerk willen we daar onze verantwoordelijkheid in nemen.

In het gebruiksplan worden de inrichting, organisatie en procedures beschreven tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis.

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van het terugdringen van de verspreiding van het virus ons houden aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen. Meer informatie lees je op de pagina over het Gebruiksplan en de coronamaatregelen.