Gemeenteavond 17 september

De kerkenraad nodigt de leden van de Protestantse gemeente van de Ontmoetingskerk uit voor een gemeenteavond op donderdag 17 september 2020

Aanvang: 19.45 uur in de Ontmoetingskerk

De koffie en thee staat om 19.30 klaar. We vergaderen in de kerkzaal in dezelfde opstelling als de zondagse kerkdiensten, en volgen ook dezelfde gang van zaken wat betreft de corona maatregelen.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de gemeenteavond van 14 mei 2019
 4. Jaarrekening 2019
  Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 5. Ontmoetingskerk in coronatijd
  Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 6. Herinrichting kerkgebouw
  Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 7. Bespreking van de intentie tot samengaan met de Protestantse
  Gemeente Lippenhuizen-Hemrik
 8. Sluiting van de vergadering met een vesper