Reservering voor kerkdiensten op 23 en 30 augustus !

Eerder is besloten om de reservering voor de kerkdiensten te laten vervallen.

Voor de komende zondagen 23 augustus (de overstapdienst) en 30 augustus (doopdienst) moet er echter wèl van te voren gereserveerd worden.

In die diensten zullen vele moeders/vaders/beppes/pakes en vrienden aanwezig zijn.

Daarom is het goed dat u zich als gemeentelid aanmeldt als u de dienst op één van beide zondagen of beide zondagen wilt bijwonen. Normaal gesproken zal het geen probleem zijn, iedereen die zich opgeeft zal waarschijnlijk wel een plaats kunnen krijgen, maar de reservering is even ‘voor alle zekerheid’…

Verder blijven alle regels van de afgelopen tijd van kracht :

  • mensen die bij elkaar horen kunnen in de kerk naast elkaar zitten.
  • u wordt geacht bij gezondheidsklachten niet aan de kerkdienst deel te nemen. Van overheidswege wordt verwacht dat wij bij de ingang vragen naar uw gezondheid. Daar zal iemand staan die u de weg zal wijzen en zij/hij zal ook uw handen ontsmetten
  • verder wordt u gevraagd zelf ook alle regels in acht te nemen.

Aanmelden kan bij ds. Ron Lafeber :

via de mail rmlafeber@home.nl    of telefonisch (0513)856771