Kerkdiensten in juni

U kunt zich opgeven om een kerkdienst in juni mee te vieren !

Vanaf zondag 7 juni is het geoorloofd om met 30 mensen een kerkdienst mee te maken. Wel zal te allen tijde de anderhalve-meter-regel in acht moeten worden genomen. De richtlijnen geven aan dat er niet gezongen mag worden omdat dat de meeste kans op besmetting geeft.

In de dienst zullen dus alleen liederen via youtube te beluisteren zijn.

De stoelen in de kerk staan los van elkaar, op zo’n anderhalve meter. Het is niet de bedoeling dat er met de stoelen geschoven gaat worden, omdat dan de anderhalve meter regel in gevaar komt en alles erg onoverzichtelijk wordt. Dat betekent helaas voor echtparen/gezinnen dat men niet ‘bij elkaar’ kan zitten.

Er zal een looproute worden aangegeven waarlangs de kerkgangers de kerk inkomen en er via een andere weg weer uit gaan. U wordt geacht bij gezondheidsklachten niet aan de kerkdienst deel te nemen. Van overheidswege wordt verwacht dat wij bij de ingang u vragen naar uw gezondheid.  Daar zal iemand staan die u de weg zal wijzen en zij/hij zal ook uw handen ontsmetten.

Verder wordt er u gevraagd zelf ook alle regels in acht te nemen.

Omdat maar 30 mensen aanwezig mogen zijn, moet u zich van te voren opgeven. Zodat we zeker weten dat er niet te veel mensen zullen zijn.

Er zal een verdeling worden gemaakt zodat zoveel mogelijk mensen een keer aanwezig kunnen zijn. Of meerdere keren, al naar gelang de aanmelding.

U moet zich dus wel opgeven ! Dat kunt u doen voor de zondagen

7 juni , 14 juni , 21 juni , 28 juni

Geeft u ook aan op welke zondag u misschien niet kunt.

We zullen proberen het zo goed mogelijk te verdelen.

Omdat – zoals het nu lijkt – de diensten in juni via kerkomroep mèt beeld zullen worden uitgezonden en we ook de privacy-regels moeten volgen zal u gevraagd worden of u er bezwaar tegen hebt dat u in beeld komt. In dat geval zult u een bepaalde zitplaats in de kerk toegewezen krijgen, buiten beeld.

Geeft u zich op bij ds. Ron Lafeber :

via de mail rmlafeber@home.nl    of telefonisch (0513)856771