Zendingscollecte 23 februari 2020

Hierbij willen wij de diaconie en allen die hebben bijgedragen aan de mooie opbrengst voor onze projecten bedanken. Door omstandigheden waren er in deze dienst helaas weinig kerkgangers, maar des te verrassender was de hoge opbrengst in de collecte. Ook rechtstreeks zijn op de bankrekening van de drie projecten donaties en giften ontvangen. Dank ook voor de leuke reacties en waardering voor ons vrijwilligerswerk. Blijkbaar slaan deze collectes aan. Deze keer geen dure folders, acceptgirokaarten en enveloppen. Neen, gewoon een oproep en tekst over de projecten in de Lichtbron en de Nieuwsbrief. En zo komt iedere euro op de plaats terecht waarvoor je een gift doet. Dat voelt prettig en vertrouwd. Projecten waar eigen gemeente leden bij betrokken zijn en die ook zelf bezoeken en na terugkomst verslag doen. Niets aan de bekende strijkstok zoals bij grote acties.

Stichting Big Brain Project Kenia / Janine en Bart van der Kooi                                                            Project Togo / Marijke en Rudi Witvoet
Stichting Rinsma Nepal Foundation / Dick Beumer