Palmpasentak

Een Palmpasenstok, ook wel Palmpasenkruis,
bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis.
Hierbij denken we aan de kruisiging van Jezus.
Deze stokken worden versierd met crêpepapier.
Boven aan de stok komt een buxustakje
De buxustakjes staan symbool voor de palmbladeren,
waarmee Jezus op Palmzondag op weg naar de stad Jeruzalem
werd bejubeld.
Aan het kruis wordt een slinger van 12 ongepelde pinda’s gehangen.
Dit zijn de 12 apostelen van Jezus
Ook een zakje met 30 rozijntjes die verwijzen naar de 30 zilverlingen
die Judas kreeg voor het verraden van Jezus worden er aan gehangen.
Er worden eieren aan de tak gehangen. Een teken van nieuw leven.
Het verder versieren mag je helemaal zelf weten.
(Natuurlijk mag een snoepje niet ontbreken.)
En als dit alles klaar is, zet je het broodhaantje boven op de stok.
Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus,
waar hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.
De haan kraaide tot drie keer toe, nadat Petrus tegen de mensen zei dat hij Jezus
niet kende.

De materialen zijn thuis gebracht bij de kinderen de zich aangemeld hebben. Hier de eerste resultaten: