Kerkdiensten tot 1 juni via Kerkomroep

Vanwege het Coronavirus en de opgelegde maatregelen van de regering, zullen er tot ten minste 1 juni 2020 geen kerkelijke bijeenkomsten en geen normale kerkdiensten worden gehouden. Wel zullen we proberen op elke zondag en ook de paascyclus een ‘online-dienst’ te houden met de predikant, organist, ouderling van dienst en 1 persoon voor geluid en beamer gecombineerd.

De dienst is op zondagochtend te volgen via Kerkomroep. De orde van dienst is te vinden via Kerkomroep en via de website.