Vrijwilligersavond

Avond voor vrijwilligers en belangstellenden en voor iedereen die het leuk vindt

Jaap Sake Heeringa uit Dokkum is een organist die fantastisch kan improviseren op het orgel. Hij heeft geweldige improvisaties gemaakt over alle Bijbelse scheppingsdagen. Dit concert is inmiddels bijna 40 keer (!) ten gehore gebracht in verschillende kerken en de luisteraars zijn zonder uitzondering zeer enthousiast. Naast deze improvisaties is er ook samenzang met liederen die vanzelfsprekend ook over de schepping gaan. De liederen zullen op de beamer worden getoond!

Hieronder een deel van een recensie van een vorige keer.

Op iedere dag volgt een improvisatie van de organist. Aanwezigen herkennen de dag, de nacht, sterren, planten, vissen, vogels en kruipende dieren in een prachtig orgelspel.  Dan de zesde dag; “wat was God blij dat de wereld bestond!”. Jaap Sake Heeringa trakteert de aanwezigen op een geweldig stuk muziek. In een prachtige cadans beweegt het publiek mee in de vreugde die het uitstraalt!

Ontmoetingskerk Gorredijk –26 oktober, aanvang 19.30 uur

Wees welkom, het is werkelijk een belevenis om mee te maken.

Noteer deze datum alvast in uw agenda!!