Workshop Troosten bij Verlies

Tijdens de Samenloop voor Hoop zal er vanuit de Ontmoetingskerk een bezinningsruimte opgezet worden. In deze bezinningsruimte willen we open staan voor de verhalen van de deelnemers en/of bezoekers die even een moment van stilte of juist een luisterend oor nodig hebben tijdens de 24 uur durende loop. Tijdens de voorbereidingen zijn we in kennis gekomen met een training “Troosten bij verlies, hoe doe je dit?”

Tijdens deze training wordt er gesproken over; Wat is troosten en hoe doe je dat? Als een ander verdriet heeft, om wat voor reden dan ook, dan wil je troosten. Alleen heb je vaak de vraag; hoe doe je dat en wat helpt echt? Ieder mens maakt verliezen mee; het meest ingrijpende verlies wat we kennen is het overlijden van een dierbare. Maar ook verlies van gezondheid, huwelijk, werk en idealen zijn verliessituatie waarbij je een steuntje in de rug kunt gebruiken. Hoe ben jij nu dat steuntje voor die ander? Hoe verhoudt het verdriet van die ander zich tot je eigen verdriet (wat je zelf meedraagt)? Op al deze vragen krijg je antwoord en krijg je tools om hoe hiermee om te gaan.  Deze training duurt ongeveer 3 uur en vindt plaats op een avond in september in de Ontmoetingskerk. Wij denken dat deze training veel kan betekenen voor onze vrijwilligers; met name uit de wijkteams, bezoekdames en – mannen, ouderlingen, pastorale medewerkers. Bij voldoende deelname kan deze training doorgaan. Opgeven kan tot 1 juni a.s.. Heb je hiervoor belangstelling, stuur dan een mail naar  baveenstra@ziggo.nl