Uitnodiging voor de maaltijd van alleengaanden en/of alleenstaanden

Beste mensen

Binnenkort organiseren wij als diaconie weer een maaltijd voor alleengaanden/alleenstaanden van alle leeftijden en alle gezindten.

Op zondag 17 februari bent u vanaf 16.30 uur welkom in de Ontmoetingskerk. U kunt uzelf opgeven en u mag ook iemand uit uw omgeving meenemen. Dit hoeft niet iemand van de Ontmoetingskerk te zijn!

Er worden opgaveformulieren uitgedeeld in de kerk op enkele zondagen in januari/februari. Aanmelden graag vóór 12 februari

Heeft u geen opgaveformulier, dan kunt u zich ook telefonisch opgeven bij Sippy Bouma 463597 of Alie Prins 464158.

Met vriendelijke groet van de diaconie.