Agenda Gemeenteavond | 4 oktober 2018

UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND

Aan de leden van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op donderdag 4 oktober 2018 om 19.45 uur in de Ontmoetingskerk. Vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee voor u klaar.

Hieronder de agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de gemeenteavond van 17 oktober 2017.
  Het verslag ligt vanaf 19.00 uur ter inzage in de kerk.
 4. Toelichting op het voornemen van de kerkenraad om definitief in te stemmen met het dopen van kinderen van niet-belijdende leden.
 5. Jaarrekening 2017.
  Toelichting door het college van kerkrentmeesters.
 6. Toelichting informatie- en communicatieadviseursPauze
 7. Bijbel Quiz (NBG)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting van de vergadering met een vesper in de kerkzaal.
Namens de kerkenraad, Durk Jongsma (voorzitter) en Bart van der Steege (scriba).