Startweekend

STARTWEEKEND

 Thema: Verbinden

Ontmoetingskerk Gorredijk

 Zaterdag 22 september

 Vossenjacht: aanvang kwart voor 4

Deelname van 0-99 jaar

 Patat eten: +/- half 6 – alleen voor de kinderen!

 Na ‘t eten: Verkleden/schminken voor de Bonte Avond

Bonte Avond: aanvang half 8

Iedereen en alle acts zijn welkom!

 Zondag 23 september

 Startdienst: half 10 m.m.v. de band ‘New Hope’

Na de dienst: koffie drinken + gezamenlijk eten

De collecte: Big Brain Project + Togo