Big Brain Project update: collecte

Stichting Big Brain Project is een initiatief van Bart & Janine van der Kooi en heeft sinds kort ook een ANBI-status. De stichting heeft als doel betere leefomstandigheden, hygiëne en educatie in een arme wijk van de hoofdstad Nairobi. Eerder werden nieuwe toiletten, een wasbak en een watertank gerealiseerd bij de basisschool Soon Big Brain Academy.

Het huidige project richt zich op het bouwen van 14 huizen en een gezamenlijk toiletgebouw, op een stuk land nabij de school. Inmiddels is de grond klaargemaakt en wordt gewerkt aan de fundering van het toiletgebouw en de eerste huizen.

Deze huizen worden vervolgens verhuurd aan (nieuwe) inwoners van de wijk, waaronder gezinnen waarvan de kinderen naar de school gaan. Vaak wonen deze ouders verder weg en moeten de kinderen een grote afstand lopen om bij de school te komen. De opbrengst van de verhuur van de huizen wordt een structurele inkomstenbron voor de school, zodat de financiën weer op orde kunnen geraken, de hygiëne verder kan worden verbeterd en de kinderen beter onderwijs kunnen krijgen. De collecte draagt bij aan dit project.

Meer informatie en de stand van zaken over het huidige project is te vinden op de website www.bigbrainproject.nl en via Facebook: www.facebook.com/bigbrainproject.