Beroepingscommissie update – Januari

Op zondag 29 januari hebben we het ‘horen’ afgesloten. Inmiddels hebben we onze indrukken met elkaar gedeeld. Uiteindelijk hebben we geconcludeerd dat we met twee kandidaten verder gaan en één kandidaat wordt bedankt.

Wat we in ieder geval kunnen melden is dat het een interessant onderdeel is geweest van het beroepingswerk. Je concentreert je meer in de dienst waardoor je veel oppikt. Ook hebben we onderling wel gelachen. Dat komt waarschijnlijk door enige spanning.

Wist u trouwens dat:

  • Harma heerlijke koffie kan zetten voor de picknick?
  • We ook gezondigd hebben onderweg: geflitst!
  • Er ook diensten worden gehoord via kerkomroep.
  • Harm en Jeltsje gespeeld hebben dat ze een paar zijn? Om maar te voorkomen dat er vragen worden gesteld. Toch kwamen er wat vragen en de smoes werd voor waarheid aangenomen.

Het contact met de kandidaten is goed. De twee gegadigden zijn nog steeds enthousiast om beroepen te worden. Wij vinden dit hoopvol voor een voorspoedig beroepingsproces. In de volgende Lichtbron meer nieuws over de vervolgstappen.

Namens de beroepingscommissie,
Arnout Batterink