Lichtjes dag, zaterdag 19 november: terugblik

Afgelopen 19 november, de dag voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, was er in de Ontmoetingskerk weer gelegenheid om in alle rust stil te staan bij het verlies van een dierbare door een lichtje te ontsteken aan de paaskaars, door een naam te schrijven op een hartje welke in je dan in de gedachtenisboom kon hangen, door even te luisteren naar het mooie orgelspel van Frederik de Vries, door te genieten van het prachtige bloemstuk, speciaal voor dit thema gemaakt door Harma Verloop, en/of het gedicht op de beamer te lezen, bediend door Marga Lafeber. Dit zelfde gedicht, gedrukt op een mooi kaartje, hebben we aan alle bezoekers meegegeven, samen met een gedichtenbundel met de titel “Voor wie los moet laten”. Het aantal lichtjes, 41 in totaal hebben we ook tijdens de dienst op zondag 20 november weer laten branden en zijn al deze personen waarvan de namen alleen bekend zijn bij degene die herdachten, herdacht door het aansteken van de laatste grote kaars.
We hebben in deze bijzondere dienst onze overledenen kerkleden van het afgelopen jaar herdacht. De naaste familieleden van een overledene hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om deze dienst bij te wonen, om het steentje welke in de gedachtenis-nis stond in ontvangst te nemen samen met de kaars en ook dezelfde gedichtenbundel.
Ook hebben tijdens de kerkdienst alle kerkgangers de gelegenheid gekregen om een lichtje aan te steken voor iemand die men mist, misschien nog maar sinds kort of al een hele lange tijd, en ondertussen hebben we gezongen Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in uw genade, ingelijst in licht bij U en bij ons
Wij hebben in dit weekend weer ervaren hoe fijn men het vindt dat er gelegenheid is om te gedenken. Om even stil te staan, even stil met alleen je eigen herinneringen, even weg uit de drukte van de dag, en de gedachten aan degenen die je mist de ruimte te geven in een omgeving VOL VAN LICHT.