Happen naar de Baas in de Open Deur Dienst

Cabaretier Ruurd Walinga leert kerkmensen vissen op zondagmorgen
De Open Deur Dienst op zondag 6 november wordt een heel
bijzondere. Deze wordt namelijk verzorgd door cabaretier-evangelist
Ruurd Walinga uit Geesteren Gld. De meest gevraagde christelijke
cabaretier van Nederland verzorgt in zijn uppie de dienst die om half
tien ’s morgens begint.
Wie een doorsnee kerkdienst verwacht, komt bedrogen uit. Het gaat
allemaal totaal anders in de cabaretviering van Ruurd Walinga. Hij
speelt zijn stuk ‘Happen naar de Baas’ en leert dan het publiek waarom
Jezus zijn toehoorders opriep vissers van mensen te worden.
Het is een humoristische zoektocht naar geluk waarin Walinga nu eens
geen typetje speelt, zoals in zijn tien andere stukken, maar zichzelf.
Walinga zoekt zijn geluk o.a. in geld, loterijen, verboden middelen,
spannende plaatjes, muziek en ook in het christelijk geloof van zijn
ouders.
In ‘Happen naar de Baas’ probeert de cabaretier op allerlei manieren
zijn geluk te beproeven. Het gaat onder meer over verlangens.
Uiteindelijk ontdekt de cabaretier waarom de hoofdpersoon van ‘er
loopt een man over het water’ de mensheid vergeleek met vissen.
Jezus riep immers zijn volgelingen op om ‘vissers van mensen’ te
worden.
Ruurd Walinga probeert verscheidene mensen aan de haak te slaan.
Ook al voelt iedereen zich een visje in het water het is verfrissend om
eens boven water gehaald te worden, zal de cabaretier bewijzen.
Walinga speelt in allerlei kerken door het hele land, maar ook op
scholen en voor jeugdgroepen, kinderen en ouderen. Ook heeft hij
enkele shows die hij buiten de kerkelijke kring opvoert.
Ruurd Walinga is een veelzijdig mens. Naast cabaretier is hij actief als
voorganger/pastoraal werker van een VEG-gemeente in Joure. Zijn
motto is net als zijn grote voorbeeld water in wijn veranderen, ofwel
de feestvreugde herstellen. Een andere blik op de aloude Boodschap
kan vaak heel verhelderend en inspirerend zijn. Na afloop heeft de
cabaretier voor elke bezoeker een verrassing.
Zie verder: www.waterinwijn.nl