Ambtsdragers gezocht!

In de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers hebben we al een aantal mensen bereid gevonden mee te werken in onze gemeente.

Er zijn inmiddels 3 nieuwe diakenen gevonden. We zijn nu nog op zoek naar 1 diaken, 1 ouderling kerkrentmeester, 1 pastoraal medewerker en een ouderling scriba. Vooral de laatste vacature geeft de kerkenraad zorgen en dat willen we met u delen. Het is tenslotte een zaak die de hele gemeente aan gaat. De taak van scriba is een hele mooie taak, geeft wel wat meer werk, maar het is een heel belangrijke taak. Het is een spilfunctie in de gemeente. Een functie die gewoon ingevuld moet worden, die echt niet als openstaande vacature verder kan. Daarom doen we een dringende oproep aan iedereen om nog eens goed na te denken of u ook wilt meewerken in onze gemeente en de taak van scriba voor een aantal jaren op u wilt nemen.

Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met de huidige scriba Bart van der Steege,