Verslag Lang Beraad – 12 maart 2022

Zaterdagochtend, 9.00uur. De consistorie van de Piterkerk in Lippenhuizen loopt langzaam vol met ambtsdragers van de Ontmoetingskerk Gorredijk en de gemeente van Lippenhuizen/Hemrik. Er wordt over en weer kennis gemaakt en bijgepraat. 

Om 9.15 uur steken we over naar de Piterkerk. Wietze Kooistra opent het Lang Beraad. (Het Lang Beraad is het alternatief voor het gebruikelijke tweejaarlijkse 24-uursberaad. Vanwege de coronamaatregelen is gekozen voor een variant zonder overnachting.)

De ochtend staat in het teken van kennismaken en samenwerken. Aan de hand van foto’s en een kennismakingsbingo maken we op informele manier kennis met elkaar. Ook blikken we terug op een waardevol moment uit de afgelopen periode waarin we als ambtsdrager een rol hadden. We staan stil bij de coronacrisis en wat dit met ons heeft gedaan. We verkennen met elkaar wat we hieruit kunnen leren. We sluiten de ochtend af met de ‘Zes Denkhoeden’ van De Bono. Deze denkhoeden zijn een manier om onze verschillen te benutten in onze samenwerking als kerkenraad en kerkenraden. 

Na een heerlijke lunch neemt Sipke Draisma, van de Zalige Zalm, ons mee in het onderwerp ‘geloofscommunicatie’. Communicatie is wat wil je zeggen tegen wie en hoe doe je dat. In groepjes bespreken we de missie (het ‘wat’) van een kerk, naar aanleiding van Mattheüs 28. Sipke slaagt erin om, met humor, ons de spiegel voor te houden. Als we de wereld om ons heen tot leerling van Jezus willen maken, moeten we erkennen dat we ook zelf leerling van Jezus zijn. We brainstormen over activiteiten die we kunnen ondernemen om onszelf en anderen tot leerling van Jezus te laten zijn. 

Sipke sluit af met 7 tips over het bereiken van je doelgroep (‘tegen wie’) en het gebruik van communicatiemiddelen (‘hoe’).

In afwachting van het diner wandelen we in groepjes door Lippenhuizen. Tijd van ontmoeting. Na het diner sluiten ds. Ron Lafeber en pastoraal medewerkster Linda Wind af met een vesper. 

Zaterdagavond, 19.30 uur. Vanaf de consistorie van de Piterkerk vertrekken groepjes mensen op de fiets huiswaarts. Vlakbij in Lippenhuizen, of wat verder naar Hemrik en Gorredijk. Het was een waardevolle dag. 

Fotoverslag-LangBeraad_12mrt2022-1