Bijbelvertalingen door de eeuwen heen

Half oktober is de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 tijdens een plechtigheid in de Grote Kerk te Den Haag aan de koning overhandigd. Het is een grondig herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die het licht zag in 2004. Er is heel wat te vertellen over de totstandkoming van deze Bijbelvertaling. Trouwens: er is sowieso veel te vertellen over Bijbelvertalingen door de eeuwen heen. De boodschap van de Bijbel is zo belangrijk dat zoveel mogelijk mensen er kennis van moeten kunnen nemen. En dat bereik je niet door de Bijbelse geschriften maar onvertaald te laten. Ds. Dingena Hasper en pastoor Koos Tolboom leiden u rond in de wereld van het vertalen van de bijbel. Hoeveel Bijbelvertalingen zijn er binnen het Nederlandse taalgebied tot stand gekomen? Natuurlijk zal pastoor Tolboom iets zeggen over de stelling ‘dat katholieken nooit de Bijbel mochten lezen’… Daar zijn volgens hem nog wel wat nuanceringen op aan te brengen. Beide regiopastores zijn nieuwsgierig naar welke Bijbelvertaling u het liefste gebruikt…

Iedereen is van harte welkom!

Datum: dinsdag 8 maart 2022

Plaats: ‘Het Trefpunt’, Schoterlandseweg 74, 8454 KG Mildam

Aanvang: 20.00 u.

Leiding: Pastoor K.Tolboom en dominee D.Haspers

Bijdrage: € 3,-

Opgavevormingentoerustingoosthoek@gmail.com  Graag o.v.v. naam, woonplaats en telefoonnummer.of bij Marleen te Boekhorst tel; 0640204093 of Pietsje v.d. Molen ; tel 0625278905

Zie voor overige data: Vorming en Toerusting,