Bevestigings- en afscheidsdienst 27 september

In de dienst op 27 september 2020 worden er ambtsdragers bevestigd en herbevestigd. Ook nemen we dan afscheid van de aftredende ambtsdragers.

Bevestiging als wijkouderling:

  • Bonnie Wouda-Jansma
  • Wietze Kooistra
  • Brant en Joke Visser-Haaksma, in duo functie

Bevestiging als jeugdouderling;

  • Mariëlle de Jong

Bevestiging als diaken:

  •  Tilly Kooyker en
  •  Catharina van Dijk worden bevestigd als diaken.

Herbevestiging als ouderling scriba: Bart van der Steege

We nemen afscheid van:

  • wijkouderling Anneke de Boer-de Vries 
  • jeugdouderling Finny Cornelissen-Holtrop
  • de diakenen Rennie de Boer en Sippy Bouma
  • de pastoraal medewerkers Hanneke van der Wijk,

Agatha Reijenga-van der Tol, en Hanny van Drie-Spruijt.