Kerkdiensten

U kunt zich opgeven om een kerkdienst mee te vieren !

Met ingang van 5 juli mogen 100 mensen de kerkdienst meemaken. Wel zal te allen tijde de anderhalve-meter-regel in acht moeten worden genomen. Daardoor kunnen in de Ontmoetingskerk slechts zo’n 60 mensen de dienst mee maken. De richtlijnen geven verder aan dat er niet gezongen mag worden omdat dat de meeste kans op besmetting geeft.  In de dienst zullen dus alleen liederen via youtube te beluisteren zijn.

Mensen die bij elkaar horen kunnen in de kerk naast elkaar zitten.

Doordat iedereen zich van te voren moet opgeven, weten we wie er komen en kunnen we voor hen stoelen reserveren naast elkaar, maar anderhalve meter van de overige stoelen.

Verder : er zal een looproute worden aangegeven waarlangs de kerkgangers de kerk inkomen en er via een andere weg weer uit gaan. U wordt geacht bij gezondheidsklachten niet aan de kerkdienst deel te nemen. Van overheidswege wordt verwacht dat wij bij de ingang u vragen naar uw gezondheid.  Daar zal iemand staan die u de weg zal wijzen en zij/hij zal ook uw handen ontsmetten

Verder wordt u gevraagd zelf ook alle regels in acht te nemen.

U moet zich van te voren opgeven. Dat kunt u doen voor de zondagen in de maanden juli en augustus. Geeft u ook aan op welke zondag(en) u misschien niet kunt.

We zullen proberen het zo goed mogelijk te verdelen.

Omdat nu de diensten mèt beeld worden uitgezonden en we ook de privacy-regels moeten volgen zal u gevraagd worden of u er bezwaar tegen hebt dat u in beeld komt. In dat geval zult u een bepaalde zitplaats in de kerk toegewezen krijgen, buiten beeld.

Geeft u zich op bij ds. Ron Lafeber :

via de mail rmlafeber@home.nl    of telefonisch (0513)856771