Kinderdienst 3 mei 2020

Verhaal:
“Als het kwaad toeslaat”
Exodus 17: 8-16

Knutselen: De kinderen kunnen deze weken een kijkdoos maken. Bij het verhaal van vandaag kunnen ze een takje toevoegen in de kijkdoos. De kinderen kunnen een duif maken van een papieren bordje. Aan de twee ‘buitenkanten’ wordt een stuk afgeknipt, dit worden de vleugels. Uit het resterende deel wordt een lijfje geknipt. Maak ogen, een snavel en poten. Zet de vleugels vast met splitpennen (zie voorbeeld op www.kindopzondag.nl). Teken een grote duif op een vel papier. En laat de kinderen en volwassenen een goede wens voor een ander op een papieren veer schrijven of tekenen. De veren worden op de duif geplakt.

Spel: Mozes wordt moe, zijn armen zakken naar beneden. Hoe lang houden de kinderen het vol om hun armen omhoog te houden? Of om op een been te staan? Niet te bewegen? Op hun hurken te zitten?