Uitnodiging voor de gemeenteavond

De gemeenteavond is helaas afgelast in verband met maatregelen omtrent Corona.

Aan de leden van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op

donderdag 26 maart 2020

om 19.45 uur in de Ontmoetingskerk

Vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee voor u klaar

  1. Opening
  • Mededelingen
  • Verslag van de gemeenteavond van 14 mei 2019

Het verslag ligt vanaf 19.00 uur ter inzage in de kerk

  • Jaarrekening 2019

Toelichting door het college van kerkrentmeesters

  • Herinrichting kerkgebouw

         Toelichting door het college van kerkrentmeesters

  • Pauze
  • Bespreking van de intentie tot samengaan met de

          Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik

  • Sluiting van de vergadering met een vesper

Namens de kerkenraad, Durk Jongsma, voorzitter en

Bart van der Steege, scriba.