Heilige hutspot 2020

Waar:            R.K. Kerk “Christus Licht der Wereld”Gorredijk 

Wanneer:      Zaterdag 29 februari 2020 

Hoe laat:       17:00, inloop vanaf 16:45 

Kosten:         € 10,- P.P

Wat is de heilige hutspot? De heilige hutspot is een gezellige maaltijd waar u onderling en met de deelnemers van World Servants in gesprek kunt over bijvoorbeeld: geloofsvragen, vragen over World Servants, of dingen die u zelf bezig houden. De Heilige Hutspot is in ieder geval een gezellig samenzijn voor jong en oud. De opbrengst komt ten goede aan het project in Oeganda waar de jongeren in 2020 met World Servants naar toe gaan. Na het eten wordt er afgesloten met een gezamenlijke viering in de Ontmoetingskerk. Opgeven kan (anders dan aangegeven op de flyer) tot vrijdag avond 28 feb tot 19:00 uur bij Tessa Grijze, tessagrijze@gmail.com
Gezamenlijke viering. Na de Heilige Hutspot is er om 19:00 een jongerenviering in de Ontmoetingskerk met medewerking van de band “New Hope” Deze viering is natuurlijk voor iedereen te bezoeken, ook als u niet hebt deelgenomen aan de maaltijd. 
 LET OP: de viering is in de Ontmoetingskerk.