Bijbelkring

In de eerste week van oktober starten we de Bijbelkring weer.

Dit seizoen willen we de brief van Jacobus met elkaar lezen. Een brief die sterk de nadruk legt op ‘de werken van het geloof’: als je gelooft, moet je het ook laten zien. Geloof zonder werken is voor hem een dood geloof.

Luther vond dat er in de brief teveel de nadruk op de werkheiligheid wordt gelegd en noemde Jacobus “een strooien brief”.

Laten we die strooien brief dan maar eens gaan lezen en kijken wat Jacobus nu precies schrijft en bedoelt.

Er zal weer een dinsdagmorgengroep en een woensdagavondgroep zijn die parallel aan elkaar lopen. Dus kunt u een keer niet op de morgen dan kunt u aanschuiven op de avond en andersom.

De data voor 2019 :

dinsdag     22 oktober 10.00 uur

woensdag 23 oktober 19.45 uur

dinsdag     12 november 10.00 uur

woensdag 13 november 19.45 uur

dinsdag     10 december 10.00 uur

woensdag 11 december 19.45 uur

R.L.