Open Deur Dienst

Op 7 mei is er weer een open deur dienst.

Het thema van deze zondag is ‘Vrienden voor het leven’.

‘Vrienden voor het leven’….wie wil dat niet?

In de top 2000-dienst hebben we met ons allen de blijdschap hiervan mogen ervaren toen het nummer ‘everybody needs somebody’ luidkeels meegezongen werd. Iedereen is op zoek naar vriendschap, soms is dit maar voor even want de vriend die je dacht te hebben blijkt niet een echte vriend te zijn.

Een echte vriend is er altijd voor jou en houdt van jou zoals je bent.

In het Bijbelgedeelte Johannes 21 vraagt Jezus aan Simon Petrus tot twee keer toe ‘heb je mij lief?’, de derde keer vraagt Jezus ‘houd je van mij?’. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen liefhebben en houden van? Dat is een moeilijke vraag waar wij in deze dienst samen met dominee Piet Hulshof aandacht aan gaan besteden.

De muzikale omlijsting is in handen van Anton en Hielke van der Meulen tezamen met het mannenkoor ‘Manna’.

U bent van harte welkom vanaf 10.15, we beginnen dan gezamenlijk met een kopje koffie, waarna we om 11.00 beginnen met de dienst.

Oant sjen! Namens de ODD-commissie, Gea Hoekstra