Kinderdienst (22 maart)

Helaas is er deze zondag geen kinderdienst. Maar hier bieden wij een verhaal voor (groot)ouders om hun kinderen voor te lezen. Onder aan de pagina staat een link naar een knutselwerkje.

Het verhaal: Een vieze rivier

Het is vroeg in de ochtend. Er zijn bijna geen mensen bij de rivier, maar Mozes en Aäron zijn er wel. ‘Wacht bij de rivier tot farao eraan komt, de koning van Egypte’, heeft God gezegd. Gisteren zijn Mozes en Aäron naar het paleis van de farao geweest. ‘U moet Gods volk laten gaan’, zeiden ze. Maar de farao wilde niet luisteren. De staf van Mozes gooiden ze op de grond en deze veranderde in een slang. De Farao riep zijn tovenaars en die deden dit ook. Ook die staffen veranderden in slangen. Maar dan richt de slang van Aäron zich op en voor ze er erg in hebben, heeft die slang al de slangen van de tovenaars verslonden. Is de farao onder de indruk?  Hij laat het niet merken. Hij laat het volk niet gaan. Zou hij vandaag wel luisteren? In de verte hoorden ze voetstappen van paarden. En de stemmen van de bedienden van de farao, ja Farao u bent geweldig, farao.’ Even later staat de wagen van farao naast de rivier. Hij ziet Mozes en Aäron. ‘Zijn jullie daar weer?’ vraagt farao. ‘Als je maar niet denkt dat ik jullie volk vrijlaat!’ Mozes zucht. En dan zegt hij: ‘Farao, u móet het volk van God laten gaan. Ziet u het water van de rivier? Dat water is belangrijk. Mensen kunnen het drinken, ze kunnen zich ermee wassen, planten en bomen kunnen erdoor groeien. Maar als u niet luistert naar de Heer… Dan verandert al het water in bloed. Dat wilt u toch niet?’ Mozes en Aäron kijken naar het gezicht van farao. Nu zal hij vast wel luisteren, denken ze. Maar farao schudt zijn hoofd. ‘Met God heb ik niks te maken’, zegt hij. ‘Ik laat zijn volk niet gaan.’

Mozes geeft zijn staf aan Aäron en Aäron houdt hem boven het water. Onder de staf wordt het water rood. Het rood verspreidt zich, verder en verder… tot heel de rivier rood is. Het stinkt. Farao trekt een vies gezicht en knijpt zijn neus dicht. Maar hij laat het volk niet gaan. ‘Dan maar geen rivier!’ roept hij kwaad. Mozes en Aäron kijken hen na. Hoe moet dit aflopen?

(Erik Idema)

Klik hier voor het knutselwerkje bij dit verhaal.
Klik op rechtermuisknop –> Afbeelding opslaan als –> Daarna kan het geprint worden.