Update Big Brain Project: Verhuurbare huizen in Kenia

Verhuurbare huizen bouwen voor de basisschool in Nairobi

Op 25 maart komt de collecte van de dienst ten goede aan Stichting Big Brain Project. Deze stichting van onze gemeenteleden Bart & Janine van der Kooi richt zich op een basisschool in de sloppenwijk van Nairobi, de hoofdstad van Kenia.

Bart & Janine hebben in 2013 bij deze school vrijwilligerswerk gedaan en zijn sindsdien betrokken bij de ontwikkeling van de school. Onder andere nieuwe WC’s (voorheen gaten in de grond), wasbak, betegeling en een watertank zijn eerder al gerealiseerd. Door de goede sanitaire voorzieningen staat de school hoger in aanzien dan voorheen en komen er meer kinderen waarvan de ouders het schoolgeld wel kunnen betalen. Toch blijft het merendeel van de kinderen arm en zijn de ouders niet in staat het schoolgeld te kunnen betalen.

De directrice van de school, Miss Maina, wil deze arme kinderen vanuit haar christelijke overtuiging niet een goede educatie weigeren. Zodoende blijft de school met financiële achterstanden kampen.

Huizenverhuur voor een financieel stabiele situatie

Een klein stuk land nabij de school heeft ruimte voor maximaal 14 kleine huizen en een toiletgebouw. Dit stuk land is van de school. Het huidige project waar Bart & Janine met hun stichting zich mee bezighouden, is om deze huizen te laten bouwen. Als er huizen staan, kunnen deze verhuurd worden, zodat de maandelijkse inkomsten naar de school kunnen. Zo worden de financiële achterstanden uiteindelijk structureel gedekt en kan de school naar de toekomst kijken. Miss Maina wil in de toekomst namelijk graag een extra verdieping op de school en uiteindelijk ook een high school (voortgezet onderwijs) beschikbaar maken.

Op dit moment zijn er 5 funderingen gemaakt op het stuk land en staat er inmiddels een klein sanitair gebouwtje met toiletten en douches. De eerste twee huizen zijn inmiddels gebouwd en er wordt gewerkt aan elektra en een hek rondom het terrein. Dan zouden de eerste huizen verhuurd kunnen worden. Dat is echter nog niet voldoende voor goede structurele inkomsten, dus er is hard geld nodig om meer huizen te bouwen op de funderingen die al staan. Even in perspectief: voor € 1.000,- kan een extra huis gebouwd worden waarin een klein gezin kan wonen!

Op de website van de stichting zijn meer foto’s te vinden van het huidige project en de voorgaande projecten. Hier worden ook nieuwe updates geplaatst en kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Giften zijn ook altijd welkom en de stichting verkoopt ook Keniaanse thee, zowel in losse verpakkingen als in prachtige cadeausets.

Website: www.bigbrainproject.nl
Rekeningnummer: NL38 RBRB 0941557979.