Coronamaatregelen

Samenvatting corona maatregelen Ontmoetingskerk Gorredijk

Vanwege de versoepelingen is de mondkapjesplicht en anderhalve meter maatregel vervallen. In de dienst kunnen we weer gewoon naast elkaar zitten.

De stoelen in de zijzaal blijven nog op anderhalve meter van elkaar staan voor hen die liever nog afstand houden. 

De overige basismaatregelen blijven van kracht :

  • Bij gezondheidsklachten niet aan de kerkdienst deelnemen.
  • Geen handen schudden.
  • Bij de ingang handen ontsmetten.
  • Stoelen niet verplaatsen.
  • Geadviseerd wordt jassen mee te nemen naar de kerkzaal vanwege evt. kou door extra ventilatie

Aanmelden voor een dienst

Voor reguliere diensten is aanmelden niet meer nodig.

Indien in de niewsbrief vermeld staat dat aanmelden noodzakelijk is dan kan dat via:
opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl of via telefonisch bij Ron Lafeber 0513-856771 (tenzij anders vermeld op de nieuwsbrief).