Gebruiksplan en coronamaatregelen

Samenvatting corona maatregelen Ontmoetingskerk Gorredijk

TIJDENS DE LOCKDOWN FASE ZIJN ER GEEN FYSIEKE KERKDIENSTEN. 

  • Bij gezondheidsklachten niet aan de kerkdienst deelnemen.
  • Bij de ingang wordt gevraagd naar uw gezondheid en worden uw handen ontsmet
  • Bij de ingang is een aanwezigheidsregistratie die 1 maand wordt bewaard
  • Bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw graag een mondkapje dragen. Deze kan af wanneer u op u plek zit.
  • Volg de aangegeven looproute
  • Geadviseerd wordt jassen mee te nemen naar de kerkzaal om doorstroming te bespoedigen
  • Plaatsen worden toegewezen door de koster of coordinator
  • Stoelen staan op 1,5 m (per huishouden). Stoelen niet verplaatsen.
  • Tenzij anders vermeld op de nieuwsbrief voor de dienst aanmelden, via de mail opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl of telefonisch bij Ron Lafeber (0513-)856771. Graag voor vrijdag 18.00 uur.

Voor de Ontmoetingskerk is een gebruiksplan opgesteld. Dit wordt hieronder weergegeven. Het gebruiksplan wordt regelmatig geupdate. Voor vragen over het gebruik kun je terecht bij het college van kerkrentmeesters (kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl)

Gebruiksplan-Ontmoetingskerk-versie-1.0