Coronamaatregelen

Samenvatting corona maatregelen Ontmoetingskerk Gorredijk

De basismaatregelen blijven van kracht :

  • Bij gezondheidsklachten niet aan de kerkdienst deelnemen en een zelftest doen.
  • Stoelen niet verplaatsen.

Er zijn momenteel geen speciale maatregelen meer van kracht.

Aanmelden voor een dienst

Voor reguliere diensten is aanmelden niet nodig.

Indien in de nieuwsbrief vermeld staat dat aanmelden noodzakelijk is dan kan dat via:
opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl of via telefonisch bij Ron Lafeber 0513-856771 (tenzij anders vermeld op de nieuwsbrief).