Gebruiksplan en coronamaatregelen

Samenvatting corona maatregelen Ontmoetingskerk Gorredijk

  • Bij gezondheidsklachten niet aan de kerkdienst deelnemen.
  • Bij de ingang wordt gevraagd naar uw gezondheid en worden uw handen ontsmet
  • Volg de aangegeven looproute
  • Geadviseerd wordt jassen mee te nemen naar de kerkzaal om doorstroming te bespoedigen
  • Stoelen niet verplaatsen.

Voor de Ontmoetingskerk is een gebruiksplan opgesteld. Dit wordt hieronder weergegeven. Het gebruiksplan wordt regelmatig geupdate. Voor vragen over het gebruik kun je terecht bij het college van kerkrentmeesters (kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl)

Gebruiksplan-Ontmoetingskerk-versie-1.0