Filmhuis

Arm en Rijk in Opsterland

Arm en rijk, twee verschillende werelden, die in de Opsterlandse geschiedenis dicht bij elkaar liggen. Adellijke en patricische grootgrondbezitters in Beetsterzwaag woonden slechts enkele kilometers verwijderd van de arme veenarbeiders.

*De film “Esther” van Anton Stoelwinder

Vanaf 1733 ontstaat er in Gorredijk een levendige en welvarende Joodse gemeenschap met een eigen synagoge en een eigen begraafplaats.
De Tweede Wereldoorlog maakt een definitief einde aan deze gemeenschap, maar Museum Opsterlân blijft deze geschiedenis vertellen. Onder andere in een
film met het indrukwekkende levensverhaal van het jonge meisje Esther Colthof.